Projekti

E-medica Emocije Erasmus+ Kreativna REakcija za nenasilje Medvednica Outdoor Festival Postura Pogled u sebe Razmjena učenika Zdravo Trebam te Škola bez droge – grad bez droge Mijenjamo svijet medijacijom 2019. Možemo to riješiti!