Globe

MEĐUŽUPANIJSKE SMOTRE

Šk.godine 2008./2009. za novi regionalni / međužupanijski GLOBE centar Zagreb određena je Škola za medicinske sestre Vrapče. Regionalnom GLOBE centru Zagreb pripadaju županije: Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Sisačko- Moslavačka županija. Na međužupanijskoj razini rad Škole u GLOBE programu predstavljao se putem postera, GLOBE-bloga (do 2012.) i powerpoint prezentacije. Prema pravilima svaku Školu predstavljaju na međužupanijskoj smotri tri učenika i jedan mentor.

Škola će 25. ožujka 2015. biti domaćin X međužupanijske GLOBE smotre (VII koja se održava u našoj Školi)!MŽ GLOBE SMOTRA 2009.

MŽ GLOBE SMOTRA 2010.

MŽ GLOBE SMOTRA 2011.

MŽ GLOBE SMOTRA 2012.

MŽ GLOBE SMOTRA 2013.

MŽ GLOBE SMOTRA 2014.

MŽ GLOBE SMOTRA 2015.

MŽ GLOBE SMOTRA 2016.

MŽ GLOBE SMOTRA 2017.

MŽ GLOBE SMOTRA 2018.